Thức uống

...
Dâu nhiệt đới

45.000 đ

...
Dâu đen blackberry

38.000 đ

...
Dâu nhiệt đới

35.000 đ

...
Dâu đen blackberry

38.000 đ

...
Trà Lài Đác Thơm

35.000 đ

...
Dâu nhiệt đới

35.000 đ

...
Dâu nhiệt đới

30.000 đ

hotline
Chỉ đường