Những cuốn sách hay về nghệ thuật quản lý thời gian

Ngay bây giờ hoặc không bao giờ

Căn bệnh trì hoãn là thứ phá hoại tương lai của bạn nhanh nhất. Qua cuốn sách “Ngay bây giờ hoặc không bao giờ”; bạn sẽ nhận thức lại được bản thân và thay đổi thói quen sống của mình.

Cuốn sách được mô tả chi tiết các vấn đề mà bạn trẻ hay gặp. Qua đó sẽ giúp bạn loại bỏ thói xấu; duy trì thói quen tốt; mang lại hiệu quả cao.