Economics Social And Cultural RightsI In Action – Baderin And McCorquodale (bìa cứng)

Giá: 400,000

Tác giả: Baderin And McCorquodale

Kích thước: 16x24cm

Loại bìa: Bìa cứng

Số trang: 499

Công Ty Xuất Bản: Oxford

Tình trạng: Sách mới

Danh mục:
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?