Hà Nội Bảo Thế Là Thường – Nguyễn Trương Quý (bìa cứng)

Giá: 120,000

Tác giả: Nguyễn Trương Quý

Kích thước: 14×20.5cm

Loại bìa: Bìa cứng 

Số trang: 272

Ngày xuất bản: 2021

Công ty phát hành: Nhã Nam

NXB: Hội nhà văn

Tình trạng: Sách mới

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?