How Money Works – Hiểu Hết Về Tiền (Bìa Cứng)

Giá: 240,000

Loại bìa: Bìa cứng

Kích Thước: 19.5x23cm

Số Trang: 257

Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới

Công ty phát hành: Nhã Nam

Tình trạng: sách mới 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?