How Psychology Works – Hiểu Hết Về Tâm Lý Học (Bìa Cứng)

Giá: 240,000

Loại bìa: Bìa cứng

Kích Thước: 19.5x23cm

Số Trang: 255

Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới

Công ty phát hành: Nhã Nam

Tình trạng: sách mới 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?