Khúc Thụy Du – Du Tử Lê (bìa mềm)

Giá: 60,000

Tác giả: Du Tử Lê

Loại bìa: Bìa mềm

Khổ: 18×18 cm

Số Trang: 160

Ngày Xuất Bản: 05/2018

NXB: hội nhà văn

Công ty phát hành: Phan Book

Tình trạng: sách mới 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp