Lợi Thế Cạnh Tranh Quốc Gia – Michael E.Porter (bìa mềm)

Giá: 240,000

Tác giả: Michael E.Porter

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Toàn, Lương Ngọc Hà, Nguyễn Quế Nga, Lê Thanh Hải

Kích thước: 16×24 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 1076

Năm xuất bản: 11/2008

NXB: Trẻ

Tình trạng: Đã qua sử dụng

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp