Marketing Cho Startup – Simona Covel (bìa mềm)

Giá: 60,000

Tác giả: Simona Covel

Loại bìa: Bìa mềm

Nhà Xuất Bản: Đại học kinh tế quốc dân

Số trang: 364

Tình trạng: sách đã qua sử dụng

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp