Những Đỉnh Cao Chỉ Huy – Daniel Yergin – Joseph Stanislaw (bìa mềm)

Giá: 180,000

Tác giả: Daniel Yergin và Joseph Stanislaw

Kích thước: 16×24 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 830

Năm xuất bản: 2008

Công ty phát hành: Alpha

NXB: NXB Tri Thức

Tình trạng: Đã qua sử dụng

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp