Phi Hồ Ngoại Truyện – Kim Dung (Bìa cứng)

Giá: 700,000

Tác giả: Kim Dung

Dịch giả: Hoàng Ngọc

Công ty phát hành: Phương Nam Corp

Nhà xuất bản: Văn học

Năm xuất bản: 07/2006

Bìa cứng

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?