Plastic Bao (Bọc) Sách

Giá: 50,000

Chiều dài 2m, rộng 80cm, có 2 lớp; bọc được tới 36 cuốn khổ nhỏ (kích cỡ 14.5*20,5), với những sách lớn hơn thì số lượng được ít hơn; màu trong suốt giúp bạn “thưởng thức” trọn vẹn vẻ đẹp của bìa sách; rất lâu mới bị cũ, thường là 5-7 năm.
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?