Principles Of Public International Law – Lan Brownlie (bìa mềm)

Giá: 800,000

Tác giả: Lan Brownlie

Kích thước: 17x25cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 784

Công Ty Xuất Bản: Oxford

Tình trạng: Sách mới

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp