The International Covenant On Civil And Political Rights – Sarah Joseph, Jenny Schultz, Melissa Castan (Bìa mềm)

Giá: 1,000,000

Tác giả: Sarah Joseph, Jenny Schultz, Melissa Castan

Kích thước: 15x24cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 985

Công Ty Xuất Bản: Oxford

Tình trạng: Sách mới

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp