Theseus Và Cuộn Chỉ Của Ariadne (Bìa Cứng)

Giá: 70,000

Dịch giả: Nguyễn Minh Nguyệt

Số Trang: 92

Kích thước: 23×29.5 cm

Loại bìa: Bìa cứng 

Nhà Xuất Bản: Thế giới

Công ty phát hành: Nhã Nam

Tình trạng: sách đã qua sử dụng 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?