The Law – Making Process – Michael Zander (bìa mềm)

Giá: 400,000

Tác giả: Michael Zander

Kích thước: 15x24cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 517

Công Ty Xuất Bản: Cambridge

Tình trạng: Sách mới

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?